Máy rửa bát Nardi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy rửa bát âm tủ NARDI LSI 6014 HL

Máy rửa bát âm tủ NARDI LSI 6014 HL

Giá tại NT Gia Minh: 26.500.000 Đ

Thông số kỹ thuật của Máy rửa bát âm tủ NARDI LSI 6014 HL : Điều khiển điện tử Mức năng lượng(năng lượng, rửa, sấy) : A – A – A Mức ồn : 38dB(A) theo áp suất Sấy ngưng tụ : có Số

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy rửa bát âm tủ Nardi LSI 6012 Sh

Máy rửa bát âm tủ Nardi LSI 6012 Sh

Giá tại NT Gia Minh: 24.000.000 Đ

Thông số kỹ thuật của Máy rửa bát âm tủ Nardi LSI 6012 Sh : Mức năng lượng(năng lượng, rửa, sấy): A – A – B Mức ồn: 40dB theo áp suất Sấy: ngưng tụ Số bộ bát đĩa có thể

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy rửa bát độc lập Nardi NLS 65 HL X

Máy rửa bát độc lập Nardi NLS 65 HL X

Giá tại NT Gia Minh: 27.800.000 Đ

Thông số kỹ thuật của Máy rửa bát độc lập Nardi NLS 65 HL X : Máy rửa bát đứng độc lập – Điều khiển điện tử – Mức năng lượng (theo áp suất, rửa, sấy) – Sấy ngưng tụ –